Om «millennials», målgrupper og markedsføring

April 3, 2019
Diverse

Eldre mennesker er ikke de eneste som til tider kunne tenkt seg å være unge og hippe; bedrifter er minst like ille. Noen ganger kan de nesten virke helt besatt på hva de kan gjøre for å virke «kule» i forsøket på å nå ut til «millennials».

Når man søker i Google på «how to target millennials» kommer det opp mer enn 27 millioner treff, og på mange måter er det forståelig hvorfor målgruppen er så populær. Som barn av «baby boomerne» finnes det tross alt veldig mange av dem. Men hvem er de egentlig? Den såkalte milleniumsgenerasjonen er alle mennesker født mellom 1984 og 2000. Dette betyr at flesteparten vokste opp med digital teknologi, samt et stadig større fokus på bærekraft og miljø. I tillegg har mange utviklet andre forbruksvaner enn generasjonene før, og ifølge The Economist er det gjennom tre generelle tilnærminger at bedrifter lykkes med å selge til dem: Transparent, fleksibilitet og fokus på opplevelser fremfor ting.

Dette selger

Informasjon blir hele tiden mer og mer tilgjengelig og «word-of-mouth» spres stadig raskere, blant annet gjennom sosiale medier. Samtidig øker, som nevnt, bevisstheten rundt bedrifters påvirkning på kloden, noe som har ført til at en transparent og en ærlig kommunikasjon er blitt avgjørende for å vinne tillit og lojalitet blant millenniumsgenerasjonen. Fleksibilitet kan relateres til det at millenals typisk opparbeider seg mer gjeld, har færre eiendeler og dessuten lavere jobbsikkerhet enn det som tidligere har vært vanlig. I tillegg har forbruksvanene også endret seg mer mot verdsettelse av opplevelser, noe flere dessuten er villige til å ta opp lån for å dekke. Fordi sosiale medier har vist seg å spille en avgjørende rolle også her, er det lett å forstå hvorfor bedrifter som regel anser dette som den beste kanalen for å nå ut til millennials. Men, å gjøre for mange slike antagelser skal man være forsiktig med.

Farlig med forutinntattheter

«Me, me, me-generasjonen», «selfie-generasjonen» og «late narsissister». Kjære barn har mange navn og til dem knyttes en rekke stereotypier, som for eksempel antagelsen om at hele millenniumsgenerasjonen elsker avokadotoast og at samtlige lider av mobilavhengighet. Et annet eksempel er påstanden om at millennials ignorerer vanlige annonser, når faktum er at også de blir sterkt påvirket av markedsføring. Likevel er det ikke nødvendigvis slik at du kan selge bleier og boliglån til den samme 28-åringen som kjøper notatbøker og finanskalkulator. Det samme gjelder varer som brød, klær og mobiltelefoner, fordi en rekke andre segmenteringskriterier vil spille inn, og fordi alder ikke forklarer atferd.

Alder er bare et tall

Innenfor markedsføring snakker vi gjerne om forbrukerens kognitive alder, et begrep som handler om å aldres psykisk og sosialt, fremfor fysiologisk, og om hvordan kunden opplever seg selv. Med andre ord er det viktigere å nå ut til de som føler seg unge (hvis det er målet) enn de som faktisk er det. Videre bør fokuset være på hvilke behov produktet faktisk dekker før man automatisk lar seg friste av størrelsen på «millennials»-målgruppen, som jo ikke en gang er en ordentlig målgruppe.

Slurv i markedsføringen

Unge mennesker har, som alle andre, egne synspunkt, meninger, mål og interesser, og det alt koker ned til er egentlig at millennials ikke er en mål-, men en aldersgruppe. Å bruke demografi for å segmentere er for så vidt ikke galt i seg selv, det kan tvert i mot være veldig nyttig, men problemet oppstår likevel når fokuset på «millennials» gjør at man slurver med målgruppeanalysen (la oss henvende oss til alle under 35), velger feil kanaler (denne målgruppen bruker Snapchat og Instagram) og produserer feil innhold (dette er sånt de unge liker). Tross alt, hvor mange 40-åringer kjenner du egentlig som er helt like hverandre?

Konklusjon

Som med all annen markedsføring krever målretting mot millennials en klar og tydelig strategi. Og når det gjelder kulhet, kanskje er den beste tilnærmingen noe helt annet?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Relaterte poster

Hold deg oppdatert

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form